Image

A KURÁZSI Konzorciumról

 

A magyar gazdaság szempontjából létfontosságú a kis- és középvállalkozások sikeres generációváltása. A folyamat elősegítése érdekében öt elismert civil szervezet 2020. május 1-én döntött arról, hogy konzorciumot alakít annak érdekében, hogy egyfelől az átvevő generációk képzésével, másfelől az átadó tulajdonosok, vezetők érzékenyítésével, edukálásával elősegítse ezt a folyamatot, s a kkv-k szakmai hátterét, tevékenységét és az utánpótlást jelentő általános, közép- és felsőfokú iskolai intézményeket segítő, összefüggő és egymásra épülő oktatási-képzési-fejlesztési rendszert hozzon létre.

A kezdeményezés újdonságát az adja, hogy egyszerre képes felkészíteni a generációváltásra érett vállalkozások tulajdonosait, vezetőit az átadásra, miközben erősíti a szakmailag jól képzett fiatalok vállalkozói hajlandóságát azzal, hogy utat mutat egy sikeres vállalkozás felépítéséhez, vagy átvételéhez.

A KURÁZSI Konzorcium a fiatalok alacsony vállalkozói aktivitása és a generációváltásra érett vállalkozások problémájának összehangolt kezelésére jött létre.

 

 

A konzorcium tagjai a következők:

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (konzorciumvezető)

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete

Családi Vállalkozások Közhasznú Alapítványa

Junior Achievement Magyarország (JAM) Alapítvány

Tehetség és Tudás Központ Alapítvány (TTKA)

Image

 

Az együttműködők célul tűzték a hivatalos oktatási rendszereken kívüli, gyakorlatorientált felkészítést az általános iskolai tanulóktól kezdve a közép- és felsőfokú képzésben résztvevőkig, valamint a kezdő vállalkozók, a potenciális tulajdonos utódok képzését és végül a visszavonulásra készülő alapítók szakmai és életminőségének fejlesztését.

A megvalósuló fejlesztések, képzések többsége az online térben zajlik, de a szakmai versenyek és azok díjkiosztója – lehetőség szerint - offline történik.

A konzorcium a honlapján (www.kurazsi.com) teszi közzé azokat az interjúkat, előadásokat, videofilmeket és/vagy interaktív beszélgetéseket, versenyeket, képzéseket, workshopokat, amelyeken keresztül megvalósítja célját.

 A KURÁZSI Konzorcium, honlapján keresztül tartja a kapcsolatot a program különböző célcsoportjaival. A honlap érdekessége a célcsoportra szegmentált tartalom és annak elérési módja, de az egyes szervezetek kapcsolattartóit közvetlenül is lehet érni.                                                                                          

A témába vágó rövidebb hírek és érdekes tartalmak, valamint a rendezvények és egyéb események időpontjai a konzorcium Facebook és az Instagram oldalán is követhetők.

A képzéseken való részvétel regisztrációhoz kötött. Az előadások egy része ingyenes, egy része részvételi díjhoz kötött.

A 2020 decemberéig tartó évad témái a következők voltak:

A fiatalok önállóságra ösztönzése – egy napos középiskolai és hallgatói vállalkozói versenyek

A kezdő vállalkozások elméleti segítése és képzése – vállalkozói mentorálás

A generációváltás nehézségeinek megoldása – szakértői beszélgetés

A visszavonult alapítók további gazdasági jellegű tevékenységének megtervezése – szakértői beszélgetés, Tudásbarát Szervezet díj 2020 kiírása

A tagszervezetek és azok vezetői:

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete (CSAVE)

A CSAVÉ-t 2014-ben alapították családi tulajdonban lévő vállalkozások. Az alapítók úgy döntöttek, hogy Magyarország gazdasági potenciáljának jelentős alapját képező Családi Vállalkozások érték és érdek képviseletét hozzák létre. Az Egyesület szeretné elérni, hogy tagjaikon keresztül mindazon kérdésekre választ tudjon adni, amelyek a családi vállalkozások alapvető, az átlagtól eltérő gondjai és azokra megoldásokat dolgozzon ki. Feladatának tekinti továbbá, a generációváltás gondjainak figyelemmel kisérése és megoldási javaslatok előterjesztése

A Kurázsi Konzorciumhoz való csatlakozás a fenti célok megvalósításának egy fontos mérföldköve.                                                                                                                          A Konzorciumban az Egyesületet dr. Berendi Péter, a Roland Divatház Zrt visszavonult alapító tulajdonosa, az Egyesület alelnöke képviseli. Elérhetősége: berendi.iroda@gmail.com. +36 30 200 3943

CSAVE Alapítvány bemutatása

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete által alapított Közhasznú Alapítvány célja: a családi vállalkozás, mint üzleti forma, mint életforma, mint jövőkép (gazdasági – és szociális értelemben) népszerűsítése.                                                

Céljai: a családi vállalkozások alapítóinak meglévő kompetenciáját, gyakorlati tudástranszferen keresztül átadni a családi vállalkozások új vezetői/tulajdonosi generációjának, valamint ezt a kompetencia-rendszert a családi vállalkozások nemzetközi vérkeringésébe kapcsolva felfrissíteni és megújítani.

 Az Alapítvány hosszútávú célkitűzései egybeesnek A Konzorcium terveivel es ezért az Alapítvány csatlakozása a Konzorciumhoz, mindkét Szervezet munkájában nagy jelentőségű.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagja, Borbély László szervezetfejlesztő, üzleti mentor, saját vezetői( hazai családi vállalat)  és nemzetközi fejlesztői tapasztalatával képviseli a Kurázsi Konzorcium céljait és azok megvalósítását. Ezen belül a vállalkozások kompetenciamérésen alapuló vezetőfejlesztése és a generációváltás a szakterülete. Elérhetősége: borbely@spateam.hu +36 30 941 0637

SEED Alapítvány

A SEED Alapítványt 1990-ben hozta létre több kormányzati szerv, vállalkozói érdekképviselet, bank és oktatási intézmény azzal a céllal, hogy a hazai kisvállalkozások fejlesztéséhez módszertani hátteret és konkrét támogatást nyújtson. 

Az alapítás óta eltelt 30 évben a SEED Alapítvány számos hazai és nemzetközi kutatásban, módszertani fejlesztésben és adaptációban vett részt azzal a céllal, hogy az általa nyújtott szolgáltatások mind jobban illeszkedjenek a célcsoportok fejlődési igényeihez.

A szervezet tevékenységében az eddiginél is hangsúlyosabb szerepet kapott a vállalkozói mentorálás, melynek egyik célcsoportját a generációváltó családi vállalkozások adják. A fókusz jelentőségét nem csupán a családi vállalkozások magyar gazdaságban betöltött jelentős gazdasági és társadalmi súlya adja, hanem főként az, hogy a sikertelen generációváltás mekkora károkat okozhat egy nemzet gazdaságának.

A SEED Alapítvány azért csatlakozott a KURÁZSI Konzorciumhoz, hogy osztozzon a sikeres generációváltás alapját nyújtó, szakmailag felkészült és megfelelő vállalkozói kompetenciákkal bíró utódok kinevelésének felelősségében, és segítse az alapítóknál felhalmozott tudás átadását. Mindehhez képzés és mentorálás formájában kíván hozzájárulni.

A SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója Lakatosné Lukács Zsuzsanna személyesen is elkötelezett a tudatos kis- és középvállalkozói réteg kialakítása mellett, aminek fontos része a vállalkozói kompetenciák és ismeretek fejlesztése, elérhetővé tétele az oktatás minden szintjén, az élethosszig tartó tanulás jegyében.

Elérhetősége: zsuzsanna.lukacs.lakatosne@seed.hu; +36 20 474 7486

Junior Achievement Magyarország Alapítvány (JAM)

A JAM fő célkitűzése, hogy kapcsolatot teremtsen az oktatás, valamint hazai és nemzetközi üzleti élet sikeres szereplői között egy olyan vállalkozói élmény megszerzése által, ahol a 6-24 éves fiatalok a vállalati partnerek, mentorok és pedagógusaik inspiráló közreműködésével mernek vállalkozói ötletük megvalósításába kezdeni.

A JAM vállalkozói közössége teret enged a fiatalok fejlődésének, és segíti azt számtalan területen, ahol sok egyéb mellett a csapatmunka általi kihívás, a változó körülmények közötti felelősségteljes döntéshozás, a kockázatvállalás lehetősége, valamint az önmegvalósítás kerül előtérbe. 

A gyakorlati tudás átadására saját fejlesztésű digitális tartalmakat és nemzetközileg elismert online kurzusokat biztosítunk, valamint tapasztalati tanulással és újszerű pedagógiai módszerekkel folyamatosan segítjük, támogatjuk a pedagógusok és a mentorok munkáját. 

A JAM azért csatlakozott a Kurázsi Konzorciumhoz, hogy a tagokkal közösen létrehozhassunk egy olyan teret, ahol a sikeres generációváltás alapjaiban, módszereiben és folyamataiban segíthetjük a programhoz csatlakozókat, mindenhez tréningek, versenyek és innovációs napok szervezésével, szakmai hátterének biztosításával kíván hozzájárulni. 

A Junior Achievement Magyország Alapítvány ügyvezető igazgatója Musákné Gergely Orsolya (gergely.orsolya@ejam.hu; 36302290872).

Hiszek a gyerekek veleszületett vállalkozói kreativitásában. Számomra nem az a kérdés, hogy miért fontos a kreativitás, sokkal inkább az foglalkoztat, hogy miként lehet a gyerekekben csordultig lévő kreatívást felnőttkorra is megőrizni, milyen eszközöket tudunk biztosítani számunkra, amelyek segítségével rengeteg egyedi megoldást találhatnak nem csak egyéni, de akár globális problémákra is.

A Tehetség és Tudás Központ Alapítvány ( TTKA) bemutatása

Az Alapítványcélja, hogy a tudást, a lehető legtöbb csatornán, hiteles forrásból adjuk át, mozgassuk, és tegyük lehetővé, hogy önjáróvá váljon. Ne legyen kényszer a tanulás, az ehhez szükséges motivációt teremtsük meg, mert csak így érkezik meg a másik félhez                                                                                                                         Az Alapítvány a kollektív tudásmegosztás elősegítése és a generációk közötti híd építése céljából műhelymunkák, tréningek, előadások, pályázatok szervezésével és lebonyolításával, szakmai hátterének biztosításával segíti a megszerzett tudásátadást, a fiatalabb és az idősebb generációnak.

Katona Melinda az Alapítvány kurátora, közgazdász, tanácsadó, szervezetfejlesztő, tréner, coach és a társadalmi szerepvállalás elkötelezett híve, édesanya, feleség és vezető egyszemélyben. Küldetése, hogy folyamatosan fejlődjön, inspiráljon és támogasson másokat a fejlődésben, megbízható önazonos és hiteles támasza legyen párjának, családjának és a társadalomnak.

Elérhetősége: melinda.katona@ borealisconsulting.hu   +36 30 445 3487

 

Keresés